Dílničky a kurzy

Na této stránce najdete odkaz či případně pozvánku na dílničky a kurzy, které pořádáme.

       Zveme Vás na pozimní dílničky v Ejpovicích.

                        Malé nahlédnutí na stránky vytvořené na Facebooku

                                    pro  kreativní dílničky v Ejpovicích.

Kontakt

Klub rukodělných prací a technik z.s. IČ. 22712429

Havlíčkova 22
Plzeň
30100

bankovní spojení : Fio 2600321106/2010
Telefon: 602 23 29 24

https://www.facebook.com/klubruprt?fref=ts
klub.ruprt@email.cz